Hund

Det ensomme frilanslivet

Sammenlignet med USA ligger de nordiske land i Skandinavia langt etter når det kommer til andelen av frilansere per idag…

More