Hund

Det ensomme frilanslivet

Sammenlignet med USA ligger de nordiske land i Skandinavia langt etter når det kommer til andelen av frilansere per idag…

More
Hund

Hundevelferd i dag

Hvilke elementer er det verdt å tenke på når det er snakk om hundens velferd? Det finnes flere elementer som påvirker..

More