Hund

Fakta om hunden

På forumet petproducts.no kan vi finne store mengder med god informasjon om hunder og hundehold. Mye av informasjonen er generell, som at hunder er en avart av ulven, og at de to under-artene gikk adskilte veier for rundt 50 000 år siden, etter at ulver begynte å leve sammen med menneskene. Utvalg og avling førte frem til den hunden vi kjenner i dag. I dag finnes det over 900 forskjellige odlede raser av hunder, hvorav rundt 450 er registrerte raser på ett eller annet sted i verden. I Norge er kun 250 forskjellige raser anerkjente. Hunder som art er veldig variable, og demonstrerer med sin eksistens hvor viktig gener og avl kan være, når det kommer til å forme levende vesener. Fullvoksne hunder kan variere i vekt, fra rundt 1. kilo til 100 kilo, og små hunder kan bli 20 år gamle, mens større raser som regel kun lever til de er rundt 10 år. Disse grove parametrene demonstrerer også den mengden av variasjon som finnes rasene imellom, både når det kommer til gemytt, intelligens eller til lydighet. På tross av individuell variasjon, så vil man også kunne finne at rasen er avgjørende når det kommer til dette spillerommet.

Tags :