Hund

Det ensomme frilanslivet

Sammenlignet med USA ligger de nordiske land i Skandinavia langt etter når det kommer til andelen av frilansere per idag. Prognosen fra Emergent Research gir derimot et klart uttrykk av at arbeidstrendene vil gå i favør frilansarbeid og midlertidligere ansettelser med tiden. Millenium-generasjonen står med andre ord foran en spennende tid hvor mange ting kan skje! Lenge har antall arbeidsplasser i Norge blitt styrt av oljemarkedet. Lav etterspørsel etter norsk olje kan nemlig skape brå ringvirkninger i vannet hvor flere blir utfordrert til å søke nytt arbeid. Spørsmålet er søker vi økonomisk sikkerhet eller tørr vi å satse på en selvstendig hverdag på tross av et ensomt frilansliv? Den nye generasjonen representerer nye verdier og krever større fleksibilitet. I møtet med velferdsstaten vil den nye generasjonen møte en veldig viktig utfordring framover.

Ansikt til ansikt med det gamle samfunnet!

Velferdsstaten Norge ligger litt bak når det kommer til mennesker som velger en selvstendig hverdag som frilansere. Den nye millenium-generasjonen står ansikt til ansikt med det gamle samfunnet. Flere lar økonomien styre livet sitt og ønsker heller en økonomisk, trygg tilværelse sammenlignet med en fleksibel hverdag skreddersydd etter egne valg. Er gjennomsnittsmennesket ensporet i sin tankegang? Trenger vi tenke nye løsninger for å tilfredsstille det økonomiske behov, eller er det for tidlig for samfunnet å godta frilansere på lik lengde som ordinære ansatte? I dagens samfunn er ikke selvstendighetsraten like høy blant alle yrker. Gjennomsnittsmennesket i Norge, Sverige og Danmark ligger óg noe etter sammenlignet med USA og Nederland! Per idag er det ikke lett å holde orden på økonomien heller. De fleste nordmenn er fremdeles i en fase hvor de lar redselen for det ukjente styre sine valg. Den sikre A4-jobben virker mer attraktiv sammenlignet med frilansyrket. Ola Nordmann tørr ikke satse på noe nytt. Frilanslivet blir fremdeles sett på som et ensomt yrke av mange.

Valget om fremtiden!

Ordinære lønnsmottakere og frilansere har ikke like rettigheter i Norge. Dette er en av grunnene til hvorfor flere skygger unna en livsstil som frilanser. I henhold til norsk lovverk har ikke frilanseren f.eks rett på dagpenger ved arbeidsledighet. Dagpenger er basert på ordinær lønn, og det inkluderer ikke enkeltpersonforetak som frilanser. Ved etablering av en eventuell nasjonal eiendomsskatt i staten Norge vil det kunne gi alle norske statsborgere like regler i henhold til å etablere en bedrift. Du kan også fakturere uten eget firma ved å la et frittstående firma håndtere all administrasjon, skatter og avgifter for deg. Skatt er et omdiskutert tema rundt statsministervalget 2017, men selve valget om fremtiden det faller på deg! Lar vi oss begrense av ensomheten som frilanser i staten Norge, eller velger vi å satse for å vinne? Vi har lenge sett opp til USA som nasjon, og det er ikke til å komme vekk fra at også Norge vil strekke seg etter en helt ny livsstil i framtiden!

Tags :